ไอดีโอ พระราม 9 ตัดใหม่ ราคาเริ่มต้น 1.99 ล้าน*

” ไอดีโอ พระราม 9 ตัดใหม่ ราคาเริ่มต้น 1.99 ล้าน “

ไอดีโอ

ไอดีโอ พระราม 9 ตัดใหม่ ขยายมิติของการพักอยู่อาศัย พร้อม Recharge ร่างกายสำหรับวันต่อไป ตอบความ Active ของ Lifestyle คนกรุง
ที่จะต้องสุดในทุกมิติแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงสุด IDEO ผสมผสานอีกทั้ง LIVE-WORK-PLAY เข้าด้วยกัน เพื่อเกิด
Lifestyle ใหม่ ที่ตั้งใจทุกรายละเอียดของการอยู่อาศัยให้เกิดคุณประโยชน์ IDEO HYBRID SERIES จากรากฐาน
แนวความคิดของไอดีโอ ที่เน้นย้ำเรื่องการตอบโจทย์ฟังก์ชั่นการพักอาศัยของชาวเมือง สู่ IDEO Hybrid Series
แนวความคิดที่ผสมผสานของใหม่กับ Lifestyle ของคนเมือง สะท้อนออกมาให้เห็นอีกทั้งจากด้านสถาปัตยกรรม
ภูมิสถาปัตยกรรม การตกแต่งภายใน ตลอดจนระบบรักษาความปลอดภัย ที่ได้ผสมผสานเข้ากันอย่างลงตัว
เพื่อรองรับความหลากหลายของวิถีการอยู่อาศัยแบบคนเมือง ให้ทุกกิจกรรมของคุณมีประสิทธิภาพสูงสุด